Oferta

General English Courses

POZIOM BEGINNERS – jest to poziom dla początkujących, gdzie poznaje się podstawy języka pod kątem wszystkich umiejętności językowych tzn.: mówienie, pisanie, słuchanie
i czytanie.

POZIOM PRE-INTERMEDIATE – tłumacząc dosłownie to poziom średnio - zaawansowany niższy. Poziom ten jest uzupełnieniem i rozszerzeniem poziomu Beginners, gdzie poznaje się nowe struktury gramatyczne oraz rozwija słownictwo dotychczas nabyte. Ćwiczy się zdobytą wiedzę pod kątem różnych sytuacji życiowych tj.: wyrażanie opinii, sytuacje na lotnisku, opis drogi, przyjmowanie lub odmawianie zaproszenia, pisanie CV, czytanie krótkich tekstów, wyjaśnianie problemu, wysłuchanie i zrozumienie audycji w TV lub radiu.

POZIOM INTERMEDIATE – czyli poziom średnio - zaawansowany następuje po dwóch latach nauki i jest kontynuacją poziomu Pre - Intermediate. Uczniowie na tym poziomie posługują się językiem angielskim w typowych i najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych, ale w sposób bardziej zaawansowany (bardziej złożone wypowiedzi pod względem gramatycznym i leksykalnym). Kursant wypowiada się o przyszłości, teraźniejszości i przeszłości, a także o sytuacjach hipotetycznych, prawdopodobnych
i niemożliwych.

POZIOM UPPER-INTERMEDIATE – czyli poziom średnio-zaawansowany wyższy następuje po trzyletniej nauce i jest kontynuacją poziomu Intermediate. Uczniowie na tym poziomie ugruntowują już zdobytą wiedzę, poszerzają ją i wykorzystują w różnych sytuacjach.. Po ukończeniu tego poziomu kursanci są w stanie tworzyć zdania we wszystkich czasach, znają stronę bierną, tryby warunkowe, czasowniki modalne i konstrukcje z nimi związane, a także swobodnie potrafią opisać wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości. Zwiększa się znacząco zakres słownictwa i bogactwo wypowiedzi ustnej
i w formie pisemnej.

POZIOM PRE-FCE – jest poziomem ‘pomostowym’ pomiędzy poziomem Upper - Intermediate a FCE. Jest przeznaczony dla studentów, którzy nie czują się na siłach sprostać językowym wymogom egzaminu państwowego (FCE) i chcą podszkolić swoje umiejętności.

POZIOM FCE (First Certificate in English) – następuje po około czterech latach nauki
i jest kontynuacją poziomu Upper-Intermediate lub poziomu Pre-FCE. Poziom FCE ma na
celu przygotowanie kursantów do egzaminu pierwszego stopnia organizowanego przez oddziały British Council.

Przygotowanie do tego egzaminu wymaga przede wszystkim rozwinięcia wszystkich pięciu umiejętności językowych tj.: czytania, mówienia, pisania, słuchania i wiedzy gramatyczno - leksykalnej. Bardzo ważnym elementem tego kursu jest zapoznanie się z technikami egzaminacyjnymi pozwalającymi na lepsze wykorzystanie swoich możliwości językowych kursanta w różnych zadaniach egzaminacyjnych.

Dodatkowe konwersacje, prowadzonych przez wykwalifikowanych Native Speaker'ów. Odbywają się one w dogodnych terminach.

Udzielamy przyspieszonych lekcji obejmujących podstawy języka angielskiego dla osób, które chcą go szybko przyswoić.

Dzieci niesłychanie szybko przyswajają wiedzę, kojarzą słówka z obrazkami, przez co
z łatwością zapamiętują zwroty i wymowę.

Zapewniamy merytoryczny kurs dla managerów, kierowników, szefów firm i ich pracowników. Zajęcia skupiają się na języku biznesowym

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

projekt Deos.pl
copyright © 2011 British Course