Oferta

Kurs Maturalny

Zapraszamy na intensywny kurs przygotowujący do matury z jęz. Angielskiego
 • 1 x 90 min w tygodniu (2 godziny lekcyjne).
 • Cały kurs obejmuje 20 spotkań tj. 40 godzin lekcyjnych
 • Cena za kurs wynosi 500zł płatne w dwóch ratach.
 • Startujemy od listopada , kończymy w ostatnim tygodniu kwietnia

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum ogólnokształcącego, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (w zależności od grupy)

NASZ PROGRAM:
 • powtórzenie i utrwalenie wiadomości
 • przypomnienie zasad gramatyki języka obcego;
 • ćwiczenia scenek sytuacyjnych; omawianie przykładowych ilustracji w języku obcym
  (przygotowanie do części ustnej egzaminu).
 • pracę z tekstem w języku obcym.
 • ćwiczenia na arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych

!!! Dla uczniów zdających maturę rozszerzona – raz w miesiącu zajęcia prowadzi nasz NATIVE SPEAKER !!!

OFERUJEMY:
 • materiały, które zawierają:
  • wstęp teoretyczny,
  • przykładowe zadania z rozwiązaniem,
  • zadania i ćwiczenia na zajęciach,
  • zadania i ćwiczenia domowe,
  • wskazówki i uwagi,
 • bieżące sprawdziany wiedzy i umiejętności,
 • próbne egzaminy maturalne,
 • konsultacje z nauczycielem prowadzącym po zajęciach lub przez Internet,
 • dostęp do pomocy dydaktycznych.

Kilka ważnych zasad…
 • Przewidziane są 2 egzaminy próbne.
 • Z każdych zajęć uczniowie dostają pracę domową.
 • Po każdych zajęciach jest krótka ,,wejściówka’’ badająca przyrost wiedzy
  i umiejętności grupy
 • Kwadrans przed każdymi zajęciami istnieje możliwość konsultacji rodziców
  z nauczycielem prowadzącym.

Dodatkowe konwersacje, prowadzonych przez wykwalifikowanych Native Speaker'ów. Odbywają się one w dogodnych terminach.

Udzielamy przyspieszonych lekcji obejmujących podstawy języka angielskiego dla osób, które chcą go szybko przyswoić.

Dzieci niesłychanie szybko przyswajają wiedzę, kojarzą słówka z obrazkami, przez co
z łatwością zapamiętują zwroty i wymowę.

Zapewniamy merytoryczny kurs dla managerów, kierowników, szefów firm i ich pracowników. Zajęcia skupiają się na języku biznesowym

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

projekt Deos.pl
copyright © 2011 British Course