Oferta

Kursy przygotowujące do egzaminów FCE / CAE / CPE

EGZAMIN FCE – uprawnienia
 • Egzamin FCE jest międzynarodowym egzaminem uznawanym na wielu uczelniach
  w Europie jako wstępny egzamin ze znajomości języka angielskiego.
 • Egzamin FCE jest w Polsce równoznaczny z egzaminem państwowym.
 • Egzamin FCE jest uznawany jako dokument sprawdzonej znajomości języka angielskiego wymaganej od przewodników międzynarodowych.
 • Egzamin FCE jest egzaminem wymaganym od polskich urzędników państwowych.
Sesje egzaminacyjne FCE:
 • Sesja letnia (maj/czerwiec)
 • Sesja zimowa (listopad/grudzień)
Poziom CAE – poziom pomiędzy FCE a PCE
Certificate in Advanced English, potocznie zwany CAE, to uznawany na całym świecie certyfikat z języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.
 • CAE należy do grupy egzaminów uznawanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
  na prawach dawnego egzaminu państwowego z języka angielskiego.
 • CAE jest honorowany przez Urząd Służby Cywilnej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych wymaganych od pracowników polskiej służby cywilnej.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.
 • CAE jest uznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako udokumentowanie kwalifikacji językowych przekwalifikujących się nauczycieli.
 • CAE jest szeroko uznawany w handlu i przemyśle na całym świecie.
 • CAE spełnia wymagania językowe stawiane przez wiele anglojęzycznych uniwersytetów
  i instytucji edukacyjnych przy rekrutacji studentów.
Poziom PCE - jest najwyższym poziomem nauki języka angielskiego przygotowującym do najbardziej zaawansowanego stopnia egzaminu organizowanego przez oddziały British Council. Poziom ten następuje po poziomie CAE. Uczestnicy tego kursu zajmują się językiem angielskim pod kątem subtelności językowych, wyrażeń i struktur, a także wymową
i słownictwem, które mają nadać uczniowi autentyczność wypowiedzi zbliżoną do Native Speaker’a. Sposób wypowiadania uczącego się na tym poziomie jest swobodny
i zróżnicowany leksykalnie. Szczególny nacisk kładzie się na idiomy, synonimy, kolokacje, przysłowia, etc.

Dodatkowe konwersacje, prowadzonych przez wykwalifikowanych Native Speaker'ów. Odbywają się one w dogodnych terminach.

Udzielamy przyspieszonych lekcji obejmujących podstawy języka angielskiego dla osób, które chcą go szybko przyswoić.

Dzieci niesłychanie szybko przyswajają wiedzę, kojarzą słówka z obrazkami, przez co
z łatwością zapamiętują zwroty i wymowę.

Zapewniamy merytoryczny kurs dla managerów, kierowników, szefów firm i ich pracowników. Zajęcia skupiają się na języku biznesowym

Na zajęciach będziemy powtarzać materiał programowy z zakresu liceum, na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

projekt Deos.pl
copyright © 2011 British Course